038-4775777

De Kamp 5, 8061 BJ Hasselt

Nima A – Marketingmedewerker 9 maanden

De volledige Nima A Marketingmedewerker opleiding duurt ca. 9 maanden.

 

Iedere 2 weken volgt u een interactieve (video) les, samen met uw collega studenten en uw docent.

Iedere 2 weken krijgt u een studieschema met huiswerkopdrachten. Dit studieschema, samen met de voorgeschreven lectuur, zorgen ervoor dat de volledige theorie aan bod is gekomen.

 

In de lessen worden de theorieën besproken en samen met uw medestudenten discussieert u over de toepassing ervan. Uw docent vervult hierin een sturende en coachende rol. Deze manier van studeren dwingt u de theorie toe te kunnen passen in de praktijk en werkelijk te begrijpen.

Naast de theorie die al uit de uitgewerkte opgaven komt, worden ook nieuwe theorieën op deze manier besproken.

 

Ter ondersteuning van opgaven wordt er regelmatig ook aandacht gegeven aan de bijbehorende rekenvaardigheid. U krijgt hiervoor de nodige oefeningen en uitleg bij de uitwerkingen.

 

 

Het Nima A examen bestaat uit onderdeel A1 en A2.

  – A1 duurt 120 minuten en bestaat uit 30 meerkeuze vragen en 15 open vragen

     n.a.v. 3 kleine marketing cases.

  – A2 duurt 150 minuten en bestaat uit open vragen over een marketingcase.

    Vooral inzicht en toepassing van de marketing worden hiermee getoest.

In beide onderdelen zitten rekenvaardigheden verwerkt.

U schrijft zichzelf bij Nima in voor dit examen.

 

De interactieve lessen kunnen verzorgd worden gedurende de hele dag. Geeft u aan wat uw voorkeur is (ochtend, middag of avond en op welke dag van de week) en wijstellen dan teams samen van 5 studenten en 1 docent op het door u gewenste tijdstip.

In uw team werkt u gezamenlijk naar het examen toe.

 

Uw investering voor deze opleiding:

   1. 18 x interactieve (video) les

   2. ca. 4 uur voorbereiding per les

   3. € 1495,- lesgeld incl. BTW (of in termijnen: 3 x € 525,-)

   4. De door Nima geselecteerde literatuur / boeken

   5. Examen kosten bij Nima

 

U kunt de kosten bij de belastingdienst aanmerken als studiekosten voor werk en zo een belastingvoordeel krijgen.

contactformulier

 

Wilt u extra informatie?

Stuurt u ons dan een bericht met het contact formulier.

 

 

Alle opleidingen die afgesloten worden met een Nima worden verzorg door onze Nima Education Partner IVMO.

Om u in te schrijven voor de Nima-a opleiding klikt hier.