038-4775777

De Kamp 5, 8061 BJ Hasselt

Nima B – B2B

 

De volledige Nima B Business Marketing opleiding duurt ca. 9 maanden.

 

Iedere 2 weken volgt u een interactieve (video) les, samen met collega studenten en uw docent.

Iedere 2 weken krijgt u een studieschema met huiswerkopdrachten.

Op uw eindscriptie ontvangt u feedback voordat u deze inlevert bij Nima.

Dit studieschema, samen met de voorgeschreven lectuur, zorgt ervoor dat de volledige theorie aan bod is gekomen.

 

 

In de lessen worden de theorieën besproken en samen met uw medestudenten discussieert u over de toepassing ervan. Uw docent vervult hierin een sturende en coachende rol. Deze manier van studeren dwingt u de theorie toe te kunnen passen in de praktijk en werkelijk te begrijpen.

 

Naast de theorie die al uit de uitgewerkte opgaven komt, worden ook nieuwe theorieën op deze manier besproken. Uitgangspunt hierbij is dat u de theorie op Nima A niveau al beheerst.

 

Coaching bij uw eindscriptie en verdediging hiervan middels het criterium gerichte interview is onderdeel van het lesschema.

 

Ter ondersteuning van opgaven wordt er regelmatig ook aandacht gegeven aan de bijbehorende rekenvaardigheid. U krijgt hiervoor de nodige oefeningen en uitleg bij de uitwerkingen.

 

 

Het Nima B examen bestaat uit onderdeel B1 en B2.

 

– B1 duurt 240 minuten en bestaat uit:

    – Een praktijksituatie in de vorm van een case met open vragen

    – Een artikel over een actueel onderwerp uit de marketingpraktijk met open vragen

 

– B2 Bestaat uit een door u geschreven operationeel marketingplan

    – Dit plan presenteert u aan 2 Nima examinatoren

    – Uw competenties worden getoetst d.m.v. een criterium gericht interview

 

U schrijft zichzelf bij Nima in voor dit examen.

 

De interactieve lessen kunnen verzorgd worden gedurende de hele dag. Geeft u aan wat uw voorkeur is (ochtend, middag of avond en op welke dag van de week) en wij stellen dan teams samen van studenten en docent op het door u gewenste tijdstip.

In uw team werkt u gezamenlijk naar het examen toe.

 

Uw investering voor deze opleiding:

1. 20 x interactieve (video) les

2. ca. 4 uur voorbereiding per les

3. € 2495,- lesgeld incl. BTW (of in termijnen: 3 x € 865,-)

4. De door Nima geselecteerde literatuur / boeken

5. Examen kosten bij Nima ( schriftelijk gedeelte B1 € 380,-; scriptie en mondeling B2 € 490,-)

 

U kunt de kosten bij de belastingdienst aanmerken als studiekosten voor werk en zo een belastingvoordeel krijgen.

 contactformulier

 

Wilt u extra informatie? Of misschien wilt u zich direct inschrijven?

Stuurt u ons dan een bericht met het contact formulier.

 

 

Alle opleidingen die afgesloten worden met een Nima worden verzorg door onze Nima Education Partner IVMO.

Om u in te schrijven voor de Nima-b  opleiding klikt hier.