038-4775777

De Kamp 5, 8061 BJ Hasselt

Nima Opleidingen

 

Marketing is de verzamelnaam voor alle activiteiten die tot doel hebben de verkoop/goederenruil te bevorderen.

Veel mensen denken dat Marketing, reclame, verkoop, “in de maag splitsen”, etc is. Maar juist bij de Marketing leert u en uw bedrijf de wensen en behoeften van de afnemer centraal te zetten in de bedrijfsvoering. Het gaat niet meer om de korte termijn verkoop, maar juist om het opbouwen van een relatie met de klant. Uit die relatie kan dan een rendabele omzet ontstaan, waar beide partijen blij van worden en blijven.

Dat kennis van Marketing voor alle commerciële functies van essentieel belang is wordt nu wel duidelijk. Eigenlijk is Marketingkennis voor alle onderdelen van het bedrijf van cruciaal belang.

 

Nima logo

 

Nima is het internationaal erkende instituut voor de Marketing. De Nima diploma’s kennen een internationaal erkende niveau bepaling en certificering op EQF Level.

 

Nima-a

 

 

Het Nima A diploma is EQF Level 4, vergelijkbaar met MHBO

Voor België is dit VKS 4, eindtermen derde graad tso of kso met erkende beroepskwalificaties).

Het Nima A diploma is de basisopleiding voor iedereen met een commerciële functie

Nima-b

 

 

 

Het Nima B diploma is EQF Level 6, vergelijkbaar met Bachelor.

Voor België is dit VKS 6, Bachelor.

Het Nima B diploma is de opleiding voor iedereen die een leidinggevende functie heeft of ambieert waar de commercie van het bedrijf centraal staat en (strategisch)beleid bepaald wordt.

 

Nima a en b

 

 

Marketing-Vision biedt u de opleiding Nima A, de Nima B en een combinatie van Nima A en B 

U kunt bij deze combinatie kiezen voor beiden opleidingen volledig te volgen of, indien u al marketing kennis heeft, het A programma in versneld tempo te volgen.

Nima-b Scriptie

 

In de Nima B opleiding krijgt u ook coaching bij het schrijven van de eindscriptie en de mondelinge verdediging hiervan. Vindt u deze eindscriptie lastig en wilt u extra begeleiding, of wilt een herexamen hierin succesvol afronden, dan kunt u zich ook inschrijven voor de module persoonlijke

begeleiding en coaching eindscriptie Nima B

Dit zijn 1-op-1 sessies zonder medestudenten.

Nima rekenmodule

 

 

 

Daarnaast bieden we u ter ondersteuning een aparte rekenmodule voor Marketing.

Het rekenen wordt natuurlijk behandeld in de lessen, maar deze rekenmodule geeft een extra ondersteuning bij de voorbereiding op het Nima examen.

Nima examens

 

 

 

Natuurlijk wilt u tijdig starten op klaar te zijn voor de officiële examens van Nima. Kijkt u naar de examen en bijpassende startdata voor meer info